Підписатися на RSS

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ГАННІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

за 2016-2017 навчальний рік

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації -навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

1.1.Вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей та підлітків

1.Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого 26 березня 2015 року. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти школа надає відповідно до ліцензії серія АА № 328295 від 14 лютого 2002 року виданою Кіровоградською обласною державною адміністрацією, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи, серія АОО № 121277 від 24 грудня 2004 року та свідоцтва про атестацію, серія ЗД №120550 від 14 грудня 2012 року.

Адміністрацією закладу щороку готуються та затверджуються на сесії Ганнівської сільської ради списки дітей та підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 01 вересня виповнюється 5 років. Наказом директора школи щороку призначається відповідальний педагогічний працівник за формування списків. Так у 2014-2015 навчальному році – Рейх Л.М., у 2015-2016 навчальному році - Бабенко О.В.,у 2016-2017 навчальному році Мартинюк М.А. Відповідно всі діти шкільного віку впродовж цих років були охоплені навчанням.

Загальна кількість учнів по цим рокам - 134,127, 130.

У 2014-2015 навчальному році завершили навчання 26 учнів у 9,11 класах.

У 2015-2016 навчальному році завершили навчання 16 учнів у 9,11 класах.

У 2016-2017 навчальному році завершили навчання 19 учнів у 9,11 класах.

Отримання освіти випускниками 9 класу

Усього випускників Навчаються у 10 класі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ПТУ Рік
15 7 4 4 2014-2015
9 - 4 5 2015-2016
11 - 5 6 2016-2017

Працевлаштування випускників 11 класу

Усього випускникв ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації Інші навчальні заклади Праце влаштовано Не працевлашто вано (виповнилося 18 років) Рік
11 9 - - - 2 2014-2015
7 1 0 3 2 1 2015-2016
8 1 4 3 2016-2017

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій

У 2016-2017 навчальному році згідно з робочим навчальним планом працювали курси за вибором та факультативні курси, а також гуртки та заняття МАН. У квітні 2017 року адміністрацією школи вивчалася ефективність роботи курсів за вибором та факультативних курсів, гуртків відповідно до вимог Державного стандарту середньої освіти. Під час вивчення зверталась увага на підготовку та проведення вчителями уроків, на ведення шкільної документації та організацію самоосвіти.

За профілем української філології у 11 класі вивчається курс за вибором «Основи журналістики» - 1 година на тиждень. Курс викладає вчитель української мови та літератури вищої категорії Галіба О.А.

Загальна мета курсу з основ журналістики є навчальною, пізнавальною та виховною, а також такою, що формує знання, які допоможуть орієнтуватися в навколишньому середовищі, дадуть змогу учням ознайомитися з майбутньою професією, оволодіти теоретичними знаннями та практичними вміннями, які допоможуть їм у подальшому житті.

Протягом року слухачі курсу взяли участь у районному конкурсі-захисті учнівських робіт: Котяй А. - «Шляхи підвищення рейтингу районної газети «Трудова слава» - ІІ місце, Бардіна О. – «Причини занепаду аматорських театральних гуртків на Кіровоградщині».

За профілем української філології в допропрофільну підготовку введено у 8 класі факультативний курс «Українська фразеологія» ( 1 година на тиждень). Цей курс викладає вчитель української мови та літератури Щурик О.О.

Практичне значення вивчення фразеології полягає передовсім у підвищенні культури мовлення школярів. Крім того, її вивчення дає можливість для виховної роботи, поскільки значення більшості фразеологізмів увиразнює ментальність нашого народу, висвітлює народне сприймання вітчизняної історії, ставлення народу до різноманітних суспільних і побутових проблем, позитивних і негативних рис людської вдачі.

У навчальних програмах “Рідна мова” для загальноосвітніх навчальних закладів вивченню фразеології часу й уваги відведено небагато. Це спричинило введення до програми факультативу поняття фразеології, важливі для успішного засвоєння учнями цього розділу.

За профілем української філології в допропрофільну підготовку введено у 9 класі факультативний курс «Практикум з правопису української мови» ( 1 година на тиждень). Факультативний курс викладає вчитель української мови та літератури вищої категорії Галіба О.А.

Мета факультативного курсу– відновлення й поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизація правописних знань з основних розділів української мови; вироблення практичних умінь і навичок удосконалення власного й чужого усного та писемного мовлення; формування орфографічної і пунктуаційної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

Однак мети викладання курсу не досягнуто. Аналіз якості знань учнів 9 класу з української мови показав, що СНУ – 39%.

Клас Початковий Середній Достатній Високий Середній бал Якість знань СНУ
9 3 3 5 0 5,9 45% 39%-критичний

Факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» у 11 класі викладає вчитель географії ІІ категорії Осадченко Н.М.

Метою курсу є підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. Курс реалізує відому формулу індивідуального захисту від ВІЛ: утримання, вірність, захист, стерильність.

Головне завдання курсу полягає у тому, щоб досягти позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, які зменшують уразливість учнів в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу.

Навчальний курс складається з 17 занять у формі тренінгів і двох тестувань ‑ до початку курсу і після його завершення. Рекомендована тривалість навчального курсу складає 35 годин, (тренінги – 33 години, тестування ‑2 години).

В школі діють гуртки спортивного спрямування: «Старт» - волейбол і «Вікторія» - баскетбол. Керівником гуртків є вчитель фізичної культури ІІ категорії Пилипенко О.В.

За 2016-2017 навчальний рік учні Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. прийняли участь в усіх районних змаганнях і досягли таких результатів:

І місце зональні районні змагання з баскетболу серед хлопців.

І місце зональні районні змагання з баскетболу серед дівчат.

ІІ місце районні фінальні змагання з баскетболу серед хлопців.

І місце районні фінальні змагання з баскетболу серед дівчат.

І місце районні зональні змагання з волейболу серед хлопців.

І місце районні зональні змагання з волейболу серед дівчат

ІІ місце районі фінальні змагання з волейболу.

4 місце обласні зональні змагання з волейболу серед дівчат.

ІІ місце обласні зональні змагання з баскетболу серед дівчат.

Також у школі працює гурток хорового співу «Орфей». Керівник гуртка вчитель музичного мистецтва ІІ категорії Петриченко Г.М.

Вокальна група брала активну участь практично у всіх шкільних та районних заходах і концертах. Однак вихованці гуртка не здобули жодної перемоги протягом року у районних конкурсах.

Працює також, історико-краєзнавчий гурток «Мандрівник», керівник цього гуртка Гришаєва Л.В. Вихованці гуртка працюють над вивченням теми: «Постать видатного діяча повстанського визвольного руху Головного отаману Холодного Яру, командира Степової дивізії ганнівчанина Костя Пестушка»

В школі працює самостійне наукове товариство «Перлина». Напрямки діяльності товариства - природничо – математичний, філологічний, історія України та країнознавство. Учнівське наукове товариство має секції:

Назва секції ПІП керівника Кількість учнів
Англійська мова Марченко А.В. 3
Хімія Хомич Л.М. 1
Біологія Робота Н.А. 1
Математика Василиненко Л.В. 1
Фізика Коваленкова С.М. 1
Історія Гришаєва Л.В. 1
Зарубіжна літ-ра М’ясковська Т.О. 1
Українська мова Щурик О.О. 4
Українська література Галіба О.А. 1
Психологія Гришаєва О.В. 1

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

За звітний період Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів активно співпрацювала з Ганнівською сільською радою та ТОВ «Агрофірма П’ятихатська», а також з підприємцями та фермерами, які проживають та працюють на даній території. З метою створення умов для забезпечення здорового способу життя та виконання плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» було витрачено 11 тисяч гривен благодійної допомоги від Больбота Ю.І., Опалатенка В.І., Новенка С.П., Роботи С.С. Ганнівською сільською радою перераховано для харчування учнів 114.000 грн., здійснювався підвіз учнів шкільним автобусом. Всього підвозилося 90 учнів та 9 вчителів. Для здійснення підвозу учнів до школи, на конкурси та олімпіади в смт. Петрове сільською радою витрачено 105096 грн.

Агрофірма та сільська рада завжди надає допомогу для проведення новорічних свят та свята до Дня захисту дітей у вигляді цукерок.

3. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %: працювало 20 педагогічних працівників та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

На сьогоднішній день у школі працюють вчителі з категорією:

Спеціаліст – 6

Спеціаліст ІІ категорії - 6

Спеціаліст І категорії - 6

Спеціаліст вищої категорії – 2

Середній вік вчителів становить 37 років

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників

Забезпечення організації харчування учнів

Харчування учнів школи у 2016-2017 навчальному році здійснювалось відповідно до розпорядження голови Петрівської районної державної адміністрації від 31.08.2015 № 291-р «Про безоплатне харчування учнів 5-11 класів, батьки яких брали участь в антитерористичній операції», наказ начальника управління освіти Кіровоградської області від 28.08.2015 року №530 «Про організацію харчування учнів», наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2004 року №298/227 «Про затвердження інструкцій з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
згідно наказу директора школи відповідальною за організацію харчування дітей у школі, згідно з розподілом функціональних обов’язків,призначена завідувач господарством ХУДИК О.О.

В школі організовано з 01.09.2016 дворазове харчування дітей в школі, вартість якого встановлена, виходячи з норм харчування в грамах:

-для учнів 1-4-их класів – 9.00 грн.;

-для учнів 5-11-их класів – 8.00 грн.;

-ГПД – 6.00 грн.

Проводилось:

- одноразове харчування в розрізі плати 40% - батьківська плата, 60% - за рахунок бюджету Ганнівської сільської ради учнів 1-4-их класів;

- безкоштовне харчування учнів 1-11-их класів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

- учнів 1-11-их класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

- учнів 5-11-их класів із числа дітей із сімей – учасників антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих), які брали участь в проведенні антитерористичної операції

Заступник директора з навчально-виховної роботи Осадченко Н.М.:

- забезпечувала дотримання законодавчих та нормативно–правових документів щодо організації харчування, виконання посадових обов’язків працівниками, які відповідають за організацію харчування, контролювала разом з відповідальною особою від батьківського комітету дотримання примірного двотижневого меню, дотримання порядку організації прийому, зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини, технологічного процесу приготування їжі у школі, не допускати прийом продуктів харчування, продукції до школи без супровідних документів, які засвідчують їхнє походження та якість, здійснювала контроль за станом фінансової звітності щодо харчування дітей у школі, проводила роз’яснювальну роботу серед дітей та батьків щодо важливості й необхідності гарячого харчування учнів у школі, здійснювала постійний контроль за санітарно-гігієнічним режимом харчоблоку, їдальні та проходженням обов’язкових медичних оглядів і дотриманням особистої гігієни працівниками, які забезпечують організацію харчування, постійно здійснювала профілактичні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Список
учнів 1-11-их класів із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, для яких організовано за рахунок місцевого бюджету одноразове безкоштовне харчування

№ з/п ПІП Клас Категорія
1. Васильєв Володимир 5 Малозабезпечені
2. Магей Юля 5 АТО
3. Бончук Вікторія 6 Позбавлені бо
4. Заморока Ілона 6 АТО
5. Заморока Інна 6 АТО
6. Будєєва Аліна 7 Позбавлені бо
7. Біла Катерина 7 Малозабезпечені
8. Васильєв Олександр 7 Малозабезпечені
9. Паламарчук Валерія 8 Малозабезпечені
10. Васильєва Каріна 9 Малозабезпечені
11. Давлєтшин Ілля 9 Сирота
12. Пахомов Андрій 9 Переселенець
13. Стаднік Маргаріта 9 Позбавлені бо
14. Біла Олена 11 Малозабезпечені
15. Кистинюк Яна 11 АТО
16. Норенко Андрій 11 Малозабезпечені

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

На початок навчального року учнями школи було пройдено медичний огляд у Петрівській ЦРЛ. За результатами огляду визначено такі групи:

· основна група -98 осіб;

· спеціальна група – 17 осіб;

· підготовча група – 9 осіб;

· звільнених від фізкультури- 2.

В школі систематично проводилась робота в напрямку охорони праці, техніки безпеки та дотримання державних санітарних норм та норм протипожежної та техногенної безпеки. Директором школи були видані відповідні накази та призначені відповідальні.

У 2016-2017 навчальному році були проведені Тижні знань безпеки життєдіяльності у такі терміни:

із 12 до 16 вересня 2016 року – Тиждень знань Правил дорожнього руху на тему: «Азбука безпеки на дорозі»;

із 07 до 11 листопада 2016 року – Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Легко вогник запалити, та не просто загасити»;

із 06 до 10 лютого 2017 року – Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я»;

із 10 до 14 квітня 2017 року – Тиждень знань безпеки життєдіяльності (у рамках якого проводяться тренування з учасниками навчально – виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного захисту) на тему: «Безпека у твоєму житті»;

із 08 до 12 травня 2017 року – Тиждень знань Правил дорожнього руху на тему: «Ми учасники дорожнього руху»;

Проводились відкриті уроки з питань безпечної життєдіяльності та профілактики невиробничого (побутового) травматизму із запрошенням фахівців ДПРЧ -32 УДСНС України в Кіровоградській області та Петрівського районного сектору УДСНС України в Кіровоградській області, проводились відпрацювання з учнями практичних дій в умовах виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій та з надання першої допомоги травмованим та потерпілим, проводились конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки в побуті та під час навчально – виховного процесу у період проведення виховних заходів, розглядались питання щодо запобігання невиробничого (побутового) травматизму серед дітей під час проведення класних батьківських зборів, проведення нарад при директорові, відзначались найактивніших учасники навчально – виховного процесу, які брали участь у проведені заходів Тижнів знань безпеки життєдіяльності, розміщувались матеріали про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності на сайті школи та надсилались до відділу освіти райдержадміністрації. Результатом такої плідної та систематичної роботи є відсутність випадків травмувань учнів та працівників в побуті та під час навчально-виховного процесу.

Згідно з наказом директора школи було призначено громадським інспектором з охорони дитинства заступника директора з навчально-виховної роботи ОСАДЧЕНКО Н.М. Наталія Михайлівна тісно співпрацювала з класними керівниками та соціальними працівниками Ганнівської сільської ради. У 2016-2017 навчальному році було поновлено банк даних:

Характеристика контингенту учнів:

- діти-інваліди -2;

- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 6;

- діти, з малозабезпечених сімей , діти з багатодітних сімей – 40;

- діти сироти -1;

- діти трудових мігрантів –0;

-діти із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах – 3;

- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку – 0;

-діти, позбавлені батьківського піклування - 3;

-діти, батьки яких беруть участь в АТО – 5;

-діти внутрішньо-переміщених осіб – 1.

Робота проводилась згідно з планом роботи громадського інспектора з охорони дитинства.

В цьому навчальному році плідно працювала рада профілактики правопорушень, злочинності і бездоглядності у складі:

- голова ради – заступник директора з навчально-виховної роботи

Осадченко Н.М.;

-члени ради:

· Гришаєва О.В. -- заступник директора з начально-виховної роботи;

· Ляхович Л.В. – вчитель початкових класів, класний керівник 4 класу;

· Петриченко Г.М.- вчитель художньо-естетичного циклу, класний керівник 7 класу;

· Галіба О.А. – вчитель інформатики, класний керівник 8 класу;

· Пилипенко О.В. – вчитель фізичної культури, класний керівник 9 класу;

· Щурик О.О.- вчитель української мови та літератури, класний керівник 6 класу;

Рада проводила роботу з попередження правопорушень, злочинності і бездоглядності, надсилала своєчасно повідомлення про учнів, які схильні до скоєння злочину до комісії у справах неповнолітніх району для проведення подальшої профілактичної роботи; проводила заходи класно-узагальнюючого контролю, індивідуальну роботу класних керівників з учнями «групи ризику», які перебувають на внутрішньо шкільному обліку, проводила зустрічі окремо для батьків і класних керівників із залученням представників кримінальної міліції у справах неповнолітніх, громадських організацій, юридичних служб, організувала соціально-педагогічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої уваги, постійно контролювали відвідування учнями навчальних занять, щотижня аналізували стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку, визначали інтереси учнів та залучали їх до занять у гуртках та секціях, налагоджували зв’язок між сім’єю дитини, що скоїла злочин, школою та службою у справах неповнолітніх.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління навчальним закладом.

У 2016-2017 навчальному році було проведено 10 нарад при директорові. На цих нарадах розглядались такі питання:

- 28.09.2016 р.

1.Про стан охоплення навчанням дітей шкільного віку. Перевірка алфавітної книги учнів.

2. Про результати перевірки шкільної документації (оформлення журналів класними керівниками, календарно-тематичні плани, плани роботи бібліотеки та педагога-організатора).

3. Про готовність до осінньо-зимового періоду, стан протипожежної, каналізаційної, газової топкової, покрівлі та утеплення приміщень.

4. Про організацію роботи ГПД.

5. Про відвідування учнями навчальних занять.

-26.10.2016 р.

1. Про оновлення складу ради школи.

2. Про громадських огляд гарячого харчування учнів.

3. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу.

4.Про контроль за організацією навчально-виховного процесу у 1 класі.

5. Про охоплення учнів позашкільною освітою.

6.Про атестацію педагогічних працівників.

7. Про вивчення роботи новопризначеного працівника Крамаренко В.В.

- 23.11.2016 р.

1. Про контроль за організацією навчально-виховного процесу у 5 класі.

2.Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми.

3. Про результати обстеження дошкільнят та готовність їх до навчання в школі.

4. Про вивчення системи роботи вчителя початкових класів Соколової-Лантушенко Н.С.

5. Про результати перевірки зошитів з української мови та літератури.

- 28.12.2016 р.

1. Про профілактику дитячого травматизму.

2. Про відвідування учнями навчальних занять за І семестр.

3. Про рівень вихованості та ціннісне ставлення до праці.

4. Про проходження курсової перепідготовки у 2017 році.

5. Про вивчення системи роботи вчителя фізики Коваленкової С.М.

6. Про підсумки директорських контрольних зрізів за І семестр 2016-2017 навчального року.

- 25.01.2017 р.

1. Про результати перевірки шкільної документації (оформлення журналів класними керівниками, календарно-тематичні плани, плани роботи бібліотеки та педагога-організатора).

2.Про профорієнтаційну роботу з учнями.

3. Про рівень навчальних учнів за результатами виконання навчальних програм за І семестр.

4. Про організацію роботи з учнями схильними до правопорушень.

5. Про вивчення системи роботи вчителя Марченко А.В.

6. Про стан виконання навчальних планів і програм за І семестр.

7. Про організацію та проведення цивільного захисту у школі у 2016 році та завдання на 2017 рік.

- 22.02.2017 р.

1. Про відвідування учнями навчальних занять.

2. Про вивчення системи роботи вчителя історії Гришаєвої Л.В.

- 22.03.2017 р.

1. Про підготовку до ДПА та ЗНО.

2. Про роботу з органами місцевого самоврядування.

3. Про результати перевірки шкільної документації (оформлення журналів класними керівниками, календарно-тематичні плани, плани роботи бібліотеки та педагога-організатора).

4. Про вивчення системи роботи вчителя музичного мистецтва Петриченко Г.М.

- 26.04.2017 р.

1. Про ознайомлення з попереднім навантаженням на наступний рік.

2. Про ефективність роботи курсів за вибором.

3.Про вивчення роботи новопризначеної Василиненко Л.В.

4. Про підсумки директорських контрольних зрізів за ІІ семестр 2016-2017 навчального року.

- 31.05.2017 р.

1. Про планування роботи школи на новий навчальний рік.

2. Про результати перевірки шкільної документації (оформлення журналів класними керівниками, календарно-тематичні плани, плани роботи бібліотеки та педагога-організатора).

3. Про відвідування учнями навчальних занять.

4. Про навчально-методичну та виховну роботу за 2016-2017 навчальний рік

5. Про виконання навчальних планів і програм за ІІ семестр 2016-2017 навчального року.

7.Про рівень вихованості школярів та стан національно-патріотичного виховання.

- 21.06.2017 р.

1. Про набір учнів до 1 класу.

2. Про стан проведення ремонтних робіт.

3. Про результати проведення

ДПА, ЗНО.

4.Про результати проведення літнього оздоровлення.

5. Про виконання закону про мови.

6. Про стан роботи педколективу з охорони праці та профілактики травматизму за ІІ семестр.

7. Про ведення особових справ учнів.

Для здійснення та прийому правильних управлінських рішень було проведені такі засідання педагогічної ради:

31.08.2016 р. 1. Про аналіз роботи педагогічного колективу у 2015– 2016 н.р. 2. Про організацію навчально – виховного процесу у 2016-2017 н.р. 3. Про комплектування педагогічними кадрами на 2016-2017 навчальний рік. 4. Про розгляд плану роботи школи на 2016-2017 навчальний рік. 5. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу. 6. Про виконання наказу «Про організацію роботи з охорони праці».
31.10.2016 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про основні напрямки діяльності класного керівника в роботі з учнями та їхніми батьками.
30.11.2016 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про стан викладання української мови та літератури. 25.01.2017 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про стан викладання зарубіжної літератури. 3. Про використання інноваційних технологій у інноваційній діяльності вчителя. 4. Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу. 29.03.2017 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про стан викладання історії, правознавства, Людина і світ, Я у світі. 3. Про атестацію педагогічних працівників. 4. Про надання цільових направлень до педагогічних ВУЗів випускникам школи. 5. Про погодження підсумкових контрольних робіт для проведення державної підсумкової атестації в 4 класі. 6. Про погодження завдань для проведення атестації в 9 класі. 7. Про погодження навчальних предметів за вибором у 9класі.
24.05.2017 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про стан викладання географії та економіки 3. Про допуск до ДПА учнів 9 класу. 4. Про нагородження “Похвальними листами” “ За високі, досягнення в навчанні” учнів 3-8 класів. 5. Про визначення переможців, претендентів на нагородження одноразовою стипендією Петрівської РДА “ Обдарована молодь Петрівщини”. 23.06.2017 р. 1. Про хід виконання рішень попередньої педради. 2. Про нагородження та “Похвальними грамотами” «За особливі досягнення» випускників 11 класу. 3. Про випуск учнів 11 класу. 4.Про переведення учнів 1-8 у наступний клас. 5. Про випуск учнів 9 класу. 6. Про особливості діяльності педагогічного колективу впродовж 2016-1017 навчального року. 7. Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу. Спільно з батьками були проведені загальношкільні батьківські збори, конференція, засідання ради школи та батьківського комітету. На цих зібраннях розглядались такі питання: - Про погодження плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік; - Аналіз роботи батьківського комітету за 2015-2016 н. р.; - Про оновлені навчальні програми; - Про організацію харчування; - Про забезпеченість підручниками; - Вибори членів батьківського комітету; - Про ознайомлення з планом основних заходів; - Про здійснення підвозу учнів; - Про режим роботи закладу (шкільна форма, мобільні телефони, гаджети); - Про затвердження положень; - Про батьківські збори; - Про батьківський комітет; - Про результати медичного огляду; - Про затвердження правил трудового розпорядку; - Про затвердження президента і парламенту учнівської країни ”Острів дитинства”; - Про підсумки роботи ради школи за 2015-2016 н. р.. Звіт голови ради школи; - Про вибори голови ради школи на 2016-2017 н.р.; - Про затвердження плану роботи ради школи на 2016-2017н.р.; - Про адміністративну відповідальність батьків за виховання дітей; - Шкідливі звички. Співпраця батьків та колективу школи у профілактиці їх серед учнівської молоді; - Про стан відвідування учнями школи за І семестр та робота по попередженню правопорушень; - Про зайнятість учнів в гуртках, секціях тощо в позаурочний час; - Про контроль за дозвіллям дітей в канікулярний та вечірній час; - Про підготовку до ДПА та ЗНО випускників; - Дитячий відпочинок та оздоровлення влітку 2017 року: проблеми, пропозиції, попередження травматизму. Організація роботи пришкільного табору відпочинку «Дружба»; - Здібність та професійна самовизначеність підлітка; - Безпечний Інтернет. Вплив комп’ютера на здоров’я дитини. Комп’ютерна залежність; - Особливості організації роботи з благоустрою шкільної території та території села учнів разом з батьками; - Про підготовку школи до нового 2017-2018 навчального року, підготовка ремонтних робіт; - Про порядок закінчення 2016-2017 навчального року, проведення ДПА в 4,9,11 класах(предмети за вибором) та допуск учнів 4,9,11 класів до ДПА; - Про визначення претендентів на нагородження одноразовою стипендією Петрівської районної ради та районної державної адміністрації “Обдарована молодь Петрівщини”; - Про встановлення та підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам школи; - Звіт директора школи; - Про результати навчальних досягнень учнів за 2016-2017 навчальний рік; - Про стан виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік; - Про організацію літнього відпочинку; - Про організацію роботи ради школи (вибори членів ради школи на новий навчальний рік). 6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. За звітний період звернень громадян з питань діяльності навчального закладу не було.

Бюллетень

Таємного голосування оцінки діяльності керівника школи

Діяльність керівника школи визнати:

А) незадовільна;

Б) задовільною;

В) доброю;

Г) заслуговує морального стимулювання;

Д) заслуговує матеріального заохочення;

Бюллетень

Таємного голосування оцінки діяльності керівника школи

Діяльність керівника школи визнати:

А) незадовільна;

Б) задовільною;

В) доброю;

Г) заслуговує морального стимулювання;

Д) заслуговує матеріального заохочення;

Бюллетень

Таємного голосування оцінки діяльності керівника школи

Діяльність керівника школи визнати:

А) незадовільна;

Б) задовільною;

В) доброю;

Г) заслуговує морального стимулювання;

Д) заслуговує матеріального заохочення;

Бюллетень

Таємного голосування оцінки діяльності керівника школи

Діяльність керівника школи визнати:

А) незадовільна;

Б) задовільною;

В) доброю;

Г) заслуговує морального стимулювання;

Д) заслуговує матеріального заохочення;

Конференція

по звітуванню керівника школи

2017 рік

Робочий план підготовки конференції

Звітування керівника школи здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою. Річний звіт директора поєднує державний і громадський контроль за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень,запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в навчально-виховних закладах, що будується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

І етап. Підготовчий

1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад провести звітування директора школи на конференції педагогічного колективу, батьківського комітету та представників органів громадського самоврядування 01червня 2017 року о 8.30 годині в приміщенні Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів.

2. Створити організаційний комітет щодо підготовки до звіту в такому складі: - Канівець О.М. – директор школи;

- Гришаєва О.В. – заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

- Осадченко Н.М. – заступник директора школи з виховної роботи;

- Іванова І.М. – голова ради школи;

- Щурик О.О. – заступник голови ради школи;

- Крамаренко С.Ю. – голова батьківського комітету;

3. Провести збори оргкомітету, ознайомити з напрямами звітування, визначити відповідальних за огляд матеріальної бази кабінетів, зовнішнього вигляду школи, використання благодійних внесків до 26травня 2017 року.

4. Обрати голову та секретаря, які будуть вести конференцію та протокол засідання.

5. Призначити відповідального за реєстрацію членів конференції, підготовку бюлетенів для голосування.

6. Повідомити дату проведення та порядок денний конференції педагогічному колективу, членам батьківському комітету, громадськості та представникам органів самоврядування за 15 днів до дати проведення звіту.

Запрошення

«__» червня 201__ р. о _____ годині в приміщенні ___________________ відбудеться загальношкільна конференція колективу.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції та прийняти участь в обговоренні звіту керівника школи та оцінити діяльність директора за звітний період таємним голосуванням.

ІІ етап. Організаційний

1. Підготовка приміщення. ( проектор, стільці, стіл для розрахункової комісії, скринька для бюлетенів, ручки, стіл для голови та секретаря зборів, трибуна для виступів)

ІІ етап. Реалізація.

Хід проведення конференції.

Конференція педагогічного колективу, батьківського комітету, батьків та громадськості

Згідно з наказом МОН України від 23.03.2005 року № 178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» на виконання завдань, визначених розділом Х Національної доктрини розвитку освіти та Закону України «Про освіту», з метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень сьогодні проводиться звітування директора школи Канівець О.М.

Порядок денний:

І. Звіт директора школи « Про основні напрями та підсумки діяльності школи за 2016 – 2017 навчальний рік».

ІІ. Вибори лічильної комісії та таємне голосування.

Хто за даний порядок денний прошу голосувати.

Хто за? – Проти? – Утримався? –

Приймається.

Установлюємо регламент для звіту – 40 хвилин.

Обговорення звіту - до 10 хвилин.

Конференцію закінчити за 1 годину.

Хто за такий регламент, прошу голосувати.

Хто за? -, Проти? -, Утримався? –

Приймається.

До виступу з першого питання запрошується директор школи Канівець Ольга Миколаївна.

Чи є бажаючі доповнити?, виступити?

Для проведення таємного голосування нам необхідно обрати розрахункову комісію в кількості 3 особи. Ваші пропозиції …………………………………………………………………………Отже, розрахункова комісія у складі:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто за такий склад розрахункової комісії прошу голосувати.

Хто за? – Проти? – Утримався? –

Приймається.

1. Роздайте бюлетені для голосування;

2. Проголосуйте.

3. Розрахункова комісія оголосіть результати.

Отже, за звітний період діяльність директора школи вважати_______________________________________________

Черга денна вичерпана.

Загальношкільну конференцію закінчено .

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАННІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

28314 с.Ганнівка, Петрівського району, вул.Вереснева, 46,тел.(05237) 9-27-26, e-mail: ganivka2008@ukr.net

_____________№___________

на №__________від_________

Протокол № _

засідання загальношкільної конференції

___________________школи І-ІІІ ступенів

від «___» червня 201__ року

Голова __________________________________________________

Секретар _______________________________________________

Присутні ______________________________________________

Порядок денний:

1. Звіт директора школи за 201_-201_ навчальний рік.

Доповідь директора школи Канівець О.М.

2. Вибори лічильної комісії та таємне голосування.

Слухали:__________________________, директора школи, яка вказала

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виступили:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирішили:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Слухали:

Голову лічильної комісії __________________________________________

Вирішили: Роботу директора школи за звітний період вважати____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова зборів:

Секретарзборів:

« ____» ______________2017р.

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАННІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

28314 с.Ганнівка, Петрівського району, вул.Жовтнева, 46,тел.(05237) 9-27-26, e-mail: ganivka2008@ukr.net

_____________№___________

на №__________від_________

Протокол № 1

засідання розрахункової комісії за підсумками таємного голосування

Ганнівської школи І-ІІІ ступенів

від «01» червня 2017 року

Присутні Пислару О.Ф., Руденко А.К., Дяченко М.С.

Слухали:

Про вибори голови розрахункової комісії

Ухвалили:

Обрати головою розрахункової комісії за підсумками таємного голосування

Пислару Ольгу Федорівну

Члени розрахункової комісії: Руденко Анна Костянтинівна, Дяченко Марина Станіславівна

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ПЕТРІВСЬКА РАЙОННА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГАННІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

28314 с.Ганнівка, Петрівського району, вул.Жовтнева, 46,тел.(05237) 9-27-26, e-mail: ganivka2008@ukr.net

_____________№___________

на №__________від_________

Протокол № 2

засідання розрахункової комісії за підсумками таємного голосування

Ганнівської школи І-ІІІ ступенів

від «01» червня 2017 року

Слухали:

Розрахункову комісію про підсумки таємного голосування.

У голосуванні брало участь 62 членів конференції.

Бюлетнів усього 62, страчених 0.

Діяльність керівника школи визнати:

Незадовільною _________1___________;

Задовільною ____________17___________;

Доброю _________________35__________;

Заслуговує морального стимулювання _______1___________;

Заслуговує матеріального заохочення ________8___________;

Ухвалили:

Діяльність керівника школи вважати доброю

Голова розрахункової комісії: Пислару О.Ф.

Члени розрахункової комісії: Дяченко М.С., Руденко А.К.

Кiлькiсть переглядiв: 719

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.